CBD

‡ Lietuva internete: paštas

Skaityk paštą bet kurioje savo dėžutėje, iš bet kurios vietos po saule

POP3 hostname
Login user name
Password

Drąsiai rašyk lietuviškomis raidėmis, net ir laiško apraše (antraštę, savo pavardę); rašyk vokiškai, švediškai, prancūziškai, lenkiškai, skirtingomis kalbomis tame pačiame laiške; rašyk rusiškai, žydiškai, arabiškai, kiniškai, nelotyniškomis raidėmis, hieroglifais, jei tik moki; rašyk dailesnes kabutes, ilgesnius „—“ brūkšnelius, kitus ženklus, kuriuos tik žinai – viskas bus išsiųsta be įprastų ASCII ir ANSI iškraipymų. Plačiau apie 8 bitų unikodo standartą LST ISO/IEC 10646 – lietuviškoje UTF-8 svetainėje (ačiū Ričardui Čepui!).

Post.online.lt dar patogus brukalo (spam), sunkiasvorių pašto bombų ir virusų išminavimui. Be to, pagelbės sugedus arba dėl kitų priežasčių negalint pasinaudoti savo laiškų išsiuntimo (SMTP) serveriu. O dažniausiai pravers išvykus, norint pasitikrinti paštą ir pasiųsti laišką ne iš savo kompiuterio.

Tačiau nenaudok šios ir kitų WWW sąsajų be reikalo – paštui skirtas ne HTTP, o SMTP ryšio protokolas laiškams išsiųsti bei POP3 arba IMAP4 pasiimti (dabar juos visus keičia vienas JMAP). Pašto programos pritaikytos raštvedybai, tereikia jas tinkamai susiderinti. Plačiau apie lietuviškų rašmenų persiuntimą kompiuterių paštu – Kompiuterininkų sąjungos svetainėje (ačiū Viktorui Dagiui ir Ryčiui Umbrasui!).

Todėl nesigundyk pašto tarnybomis, kurios veikia tik HTTP ryšiu (WWW naršykle), bet neveiks pašto programa – įsikurk tikruose POP (IMAP) serveriuose. Lietuvoje viešų visaverčių nėra, bet pasauliniai Gmail ir Outlook turi lietuvišką WWW sąsają, ravi lietuviškos rašybos klaidas. Anglų kalba švariai veikia ir privatumą gerbia Fastmail, Startmail, Protonmail, Mailfence, Tutanota, nemokami privatūs Riseup, Vivaldi, WWW žvalgyklės sąsaja paštui Mailvelope.

Išbandyti pašto programą arba pašto tarnybos WWW sąsają, ar jinai neišdarko tautinių rašmenų, patogiausia internetu, pasiunčiant savo adresu jau atitinkamai parengtą laišką iš tinklalapio Lietuvybė.lt. Ar paštininkas laikosi privatumo, ar neatsiklausęs nepaleidinėja pavojingų priedų, gali patikrinti, užsisakęs bandomąjį laišką Miko dirbtuvėje ir atvėręs jį savo paštininku. Plačiau apie laiškininkų nuodėmes.

Tokią taisyklingą WWW sąsają paštui pirmasis šalyje suprogramavo Rimas Kudelis – visos padėkos jam! O tokius prastus tinklapius ir bereikalingus paaiškinimus surašė Vladas Palubinskas – visus papeikimus ir pamokymus siųskit man ;)

Worth World Wide Web Valid HTML 4.01! Valid CSS! Cynthia tested Lynx inspected Backward compatible

Aprašymas ir dizainas Vlado Palubinsko ‡ 2003 © Rimas Kudelis, 2001 © Melonfire